Elementarny przewodnik gracza

Format Kursów

Kursy są liczbami, które służą do kalkulowania wysokości wygranej za dana stawkę. Główną zasadą jest, że im wyższy kurs mniejsze prawdopodobieństwo wygranej.

Przeważnie spotykamy się z trzema rodzajami przedstawiania kursów. W zależności od kraju w którym operuje dany bukmacher kurs jest prezentowany za pomocą europejskiego, brytyjskiego, amerykańskiego, malezyjskiego, indonezyjskiego, lub też hongkońskiego standardu. Niektórzy bukmacherzy obsługują więcej niż jeden z tych standardów. Po wejściu na stronę bukmachera, format może być inny, ale wystarczy go tylko zmienić, aby mieć pewność, że operujesz na odpowiednich kursach.

Poniżej zaprezentowano przykład kursów w różnych formatach.

Przykład: Brazylia vs. Anglia (Piłka nożna)

Pełna prezentacja tabeli różnych formatów kursów, wraz z wyjaśnieniem na przykładach poniżej.
  Europe UK US Malay HK Indo
1: Brazylia 1.40 2/5 -250 0.40 0.40 -2.50
X: Remis 3.75 11/4 +275 -0.36 2.75 2.75
2: Anglia 5.00 4/1 +400 -0.25 4.00 4.00

Obliczenia dla różnych formatów kursów dla stawki €200 na zwycięstwo Brazylii.

Ważne jest, aby odróżnic wypłatę na konto po wygranym zakładzie od wygranej, którą jest wypłata po odliczeniu stawki.

Kursy europejskie

Kursy europejskie przemnożone przez stawkę w wyniku dają Twoją wygraną. Kursy pokazują ile jednostek bukmacher wypłaca za jednostkę postawioną.

Przykład 1: Zwycięstwo gospodarza, którym jest Brazylia nad Anglią, kurs europejski 1.40

Wypłata: Stawka × kurs europejski  

  €200 × 1.40 = €280

Zysk: Stawka × (kurs europejski - 1)  

  €200 × (1.40 - 1) = €80

Przykład 2: Zwycięstwo Anglii nad Brazylią, kurs europejski 5.00

Wypłata: Stawka × kurs europejski  

  €200 × 5.00 = €1000

Zysk: Stawka × (kurs europejski - 1)  

  €200 × (5.00 - 1) = €800

Kursy brytyjskie

Kursy brytyjskie przemnożone przez stawkę dają w rezultacie Twoją wygraną. Kursy pokazują ile jednostek wygrywasz na czysto za jedna postawioną jednostkę.

Przykład 1: Zwycięstwo Brazylii nad Anglią, kurs brytyjski 2/5

Wypłata: Stawka × (kurs brytyjski + 1)  

  €200 × (2/5 + 1) = €280

Zysk: Stawka × kurs brytyjski  

  €200 × 2/5 = €80

Uwaga: podczas przeliczania na kursy brytyjskie mogą wystapić błędy związane z tym, że niektóre kursy nie maja dokładnych odpowiedników ułamkowych. Przedstawiamy najbardziej zbliżone kursy ułamkowe.

Wielu bukmacherów wewnętrznie stosuje system dziesiętny i rozlicza klientów w oparciu o kursy dziesiętne, natomiast klientom brytyjskim podaje najbardziej zbliżone kursy ułamkowe. Bukmacher może na przykład stosować wewnętrznie kurs 1.28, a klientom brytyjskim przedstawiać kurs 2/7. Ponieważ 2/7 = 0.28571, zwycięski zakład o wartości 1 000 GBP daje klientowi zysk w wysokości 280.00 GBP, a nie spodziewanych 285.71 GBP.

Kursy amerykańskie

Kursy ujemne. Są to zakłady z dużym prawdopodobieństwem wygranej. Najczęściej do postawienia zwycięskiego zakładu potrzebne jest prawdopodobieństwo rzędu 50%. W systemie europejskim są to kursy niższe od 2, a w systemie brytyjskim – niższe od 1/1. Wysokość kursu wskazuje, jak wysoka musi być stawka w celu wygrania 100 jednostek. Także w wersji ujemnej, by łatwo było odróżnić te dwa przypadki.

Przykład 1: Zwycięstwo Brazylii nad Anglią, kurs amerykański -250

Wypłata: Stawka × (1 + 100 / kurs amerykański)  

  €200 × (1 + 100/250) = €280

Wygrana: Stawka × 100 / kurs amerykański  

  €200 × 100/250 = €80

Zauważ, że minusowy znak przed kursem zmienia się podczas obliczeń. Liczba musi być dodatnia.

Kursy dodatnie (wygrana ze stawką 100 jednostek): Kursy dodatnie są stosowane dla zakładów, w których potencjalny zysk jest wyższy od stawki. Są to zakłady, które maja niskie prawdopodobieństwo wygranej. W systemie europejskim są to kursy wyższe lub równe 2, a w systemie brytyjskim - większe lub równe 1/1Wysokosc kursu wskazuje na wielkość wygranej w przypadku postawienia 100 jednostek.

Przykład 2:Remis w meczu Brazylia vs. Anglia, kurs amerykański +400

Wypłata: Stawka × (1 + kurs amerykański / 100)  

  €200 × (1 + 400/100) = €1000

Wygrana: Stawka × kurs amerykański / 100  

  €200 × 400/100 = €800

Zysk równy stawce Przypadek graniczny, gdy potencjalny zysk jest równy stawce nosi nazwę kursu równego (Evens) lub kursu 100.. Uwaga: wzór dla kursu dodatniego obowiązuje dla wartości 100.

Kurs malezyjski

Tak jak w przypadku kursu amerykańskiego, kurs malezyjski przedstawia stosunek wielkości stawki do potencjalnego zysku:

Zysk niższy od stawki. W tym przypadku kurs jest dodatni i przedstawia zysk w przeliczeniu na postawioną jednostkę. Kurs równy 0 odpowiada przypadkowi, gdy zysk w przypadku wygranej jest równy stawce, czyli zakład 50/50.

Przykład 1: Zwycięstwo Brazylii nad Anglią, kurs malezyjski +0.4

Wypłata: Stawka × (1 + Kurs malezyjski)  

  €200 × (1 + 0.4) = €280

Wygrana: Stawka × Kurs malezyjski  

  €200 × 0.4 = €80

Zysk wyższy od stawki. W tym przypadku kurs jest ujemny i przedstawia stawkę potrzebna do wygrania 1 jednostki.

Przykład 2: Zwycięstwo Anglii nad Brazylią, kurs malezyjski -0.25

Wypłata: Stawka × (1 - 1 / kurs malezyjski)  

  €200 × (1 - 1/(-0.25)) = €1000

Wygrana: Stawka × 1 / kurs malezyjski  

  €200 × 1/0.25 = €800

Uwaga: znak minus przed kursem jest usunięty przy obliczeniach. Liczba musi być dodatnia.

Kursy hongkońskie

Kurs HK pomnozony przez stawkę oznacza wysokość wygranej. Kurs przedstawia, ile jednostek jest warta wygrana na czysto w przeliczeniu na jednostkę stawki. Kurs HK jest wiec tożsamy z kursem brytyjskim, tyle że nie jest wyrażony ułamkiem, lecz liczbą dziesiętną.

Przykład 1: Zwycięstwo Brazylii nad Anglią, kurs hongkoński 0.4

Wypłata: Stawka × (1 + Kursy hongkońskie)  

  €200 × (1 + 0.4) = €280

Wygrana: Stawka × Kursy hongkońskie  

  €200 × 0.4 = €80

Kursy indonezyjskie

Kurs indonezyjski to kurs amerykański podzielony przez 100. Jeśli jest ujemny, przedstawia wysokość stawki niezbędnej do otrzymania zysku na poziomie 1, a jeśli jest dodatni, przedstawia zysk ze stawki na poziomie 1.

Zysk niższy od stawki (kurs ujemny).

Przykład 1:Zwycięstwo Brazylii nad Anglią, kurs indonezyjski -2.50

Wypłata: Stawka × (1 - 1 / kurs indonezyjski)  

  €200 × (1 - 1/(-2.50)) = €280

Wygrana: Stawka × - 1 / kurs indonezyjski  

  €200 × - 1/(-2.50) = €80

Zysk wyższy od stawki (kurs dodatni).

Przykład 2: Zwycięstwo Anglii nad Brazylią, kurs indonezyjski +4.00

Wypłata: Stawka × (1 + kurs indonezyjski)  

  €200 × (1 + 4.00) = €1000

Wygrana: Stawka × kurs indonezyjski  

  €200 × 4.00 = €800

Wzory przeliczeń

Z kursu europejskiego::

UK = EU - 1 zaokraglone do najblizszego ‘zgrabnego’ ułamka

US = 100 / (1 - EU)
EVENS
100 * (EU - 1)
if EU < 2
if EU = 2
if EU > 2

Malay = EU - 1
1 / (1 - EU)
if EU ≤ 2
if EU > 2

HK = EU - 1  

Indo = 1 / (1 - EU)
EU - 1
if EU < 2
if EU ≥ 2

Na kurs europejski::

EU = UK + 1  

EU = 1 - (100 / US)
2
1 + (US / 100)
if US < 0
if US = EVEN
if US > 0

EU = 1 - (1 / Malay)
1 + Malay
if Malay < 0
if Malay ≥ 0

EU = HK + 1  

EU = 1 - (1 / Indo)
1 + Indo
if Indo < 0
if Indo ≥ 0

Handicapy i powyżej poniżej

Czym są Handicapy / Spready?

Handicapy są sposobem na jeszcze większe uatrakcyjnienie zakładów na widowiska sportowe. W zakładach bukmacherskich tworzy się to poprzez dodanie jednej z drużyn punktów lub bramki przewagi. Nazwy dla tych zakładów mogą się różnić, a różnice będą wynikały na przykład z położenia geograficznego, ale główna idea tych zakładów pozostaje taka sama.

Na czym polegają Handicapy

Przedstawimy to na przykładzie meczu piłki nożnej pomiędzy Austrią i Brazylią, w którym Austria jest gospodarzem. Bukmacherzy mogą zaoferować kursy na zdarzenie, gdzie Austrii zostaje dodane ½ bramek w meczu. Handicap wynosi +0.5. Wiec jeśli Austria zdobędzie więcej goli z ½ dodanymi bramkami to nadal będzie zwycięzcą. Jeśli liczba zdobytych bramek będzie równa po uwzględnieniu z ½ bramek dodanych, Austria wygra zakład handicapowy. Jeśli Brazylia wygra ( 1 lub więcej bramek), Brazylia wygra zakład. Zauważ, że z handicapem +0.5 mecz nigdy nie może zakończyć się remisem.

Taka sama zasada może zostać zastosowana w każdym innym przypadku pomiędzy dwoma drużynami lub zawodnikami, gdzie końcowy wynik jest określony przez większą liczbę zdobytych bramek/punktów, na przykład w meczu bejsbolowym, w którym wygrywa drużyna z większą liczba biegów, handicap będzie liczba biegów dodanych do teoretycznie słabszej drużyny. Handicapping jest bardzo popularny w przypadku sportów amerykańskich.

Dla wygody pozostaniemy przy piłce nożnej, ale porównanie odnosi się także do innych dyscyplin. Wystarczy zmienić bramki na punkty, biegi lub inna jednostkę.

Nasze sposoby przedstawiania kursów

Zawsze korzystamy z konwencji handicapu jako dodawania punktów jednej z dwóch drużyn. Jeśli handicap jest ujemny, czyli na przykład -½, oznacza to, że drużyna 1 jest faworytem i zostanie jej odjęta wymieniona liczba bramek/punktów. Jeśli handicap jest dodatni, oznacza to, iż drużyna 1 jest teoretycznie słabsza i bramki/punkty zostaną jej dodane.

Opcja remisu / Bez opcji remisu

Handicap może być liczba całkowitą, na przykład, +1.0 ( co oznacza, że drużynie 1 doliczamy jedna bramkę ). W tym przypadku, zdarzenie może zakończyć się remisem – jeżeli drużyna 1 przegra dokładnie jedna bramka.

Taki zakład może się odbyć na dwa sposoby: albo bukmacher oferuje możliwość wytypowania remisu, czyli handicap z opcją remisu, albo nie oferuje takiej możliwości i zwraca stawkę, czyli jest to handicap bez opcji remisu.

W pierwszym przypadku gracz ma trzy możliwe wybory, jak w przypadku zwykłego zakładu meczowego, czyli gospodarz/remis/gość. W drugim przypadku ma tylko dwa możliwe wybory, czyli gospodarz, lub gość. Jest to uwarunkowane Handicapem +0.5. Druga zasada jest zawsze używana w sportach amerykańskich, gdzie remisy praktycznie się nie zdarzają, co wynika ze specyfiki tych sportów. W piłce nożnej występuje różnorodność u bukmacherów, a niektórzy oferują obydwa rodzaje handicapów. Inna nazwa handicapu bez możliwości remisu to handicap azjatycki.

W przypadku handicapów bez opcji remisu, bukmacherzy różnią się w kwestii procentowych zwrotów, które wahają się od 90% do 100%, ale większość zwraca pełną kwotę. Różnice te maja zapobiegać zawieraniu zakładów, które później są anulowane.

Specjalne wersje handicapów azjatyckich - Handicapy (0,+½ ) i (½,+1)

Kombinacja Handicapów

Handicapy azjatyckie - są to handicapy bez opcji remisu dla spotkań piłki nożnej. Czasem można spotkać kombinacje dwóch różnych handicapów.

Handicapy (+½,+1)

Przykładem handicapu azjatyckiego może być zakład z kursem 1.90 na zwycięstwo Austrii w meczu z Brazylią z handicapem (+½,+1). Handicap oznacza, że grający zostanie nagrodzony jeśli postawi 50% procent stawki na handicap (+½,+1) i 50% stawki na handicap +1.

W przykładzie grający wygra zakład z kursem 1.90, jeśli Austria zremisuje, bądź wygra, natomiast przegra pieniądze, jeśli Brazylia wygra dwoma bramkami lub więcej. Dlaczego? Bowiem wypłata jest dla dwóch handicapów +½ i +1.

Jeśli Brazylia wygra 1 bramką, czyli na przykład końcowy wynik wyniesie Austria 0:1 Brazylia to handicapy +½ i +1 będą się różnić. Pieniądze grającego przepadną w przypadku handicapu +½, ale w przypadku handicapu +1 dadzą zwrot stawki. Podsumowując, grający otrzyma 0.5 x 0 + 0.5 x 1 = 0 + 0.5 = 0.5.

Handicapy (0,+½)

Jeśli handicap wynosi(0,+½), te dwa handicapy bedą się różnić, jeśli wynik jest remisowy, na przykład Austria 1, Brazylia 1. Dla handicapu 0, wynik jest remisowy i grający otrzymuje z powrotem swoja stawkę. Dla handicapu +½, Austria wygrała mecz i grający otrzymuje wygraną z kursem 1.90. Podsumowując, grający otrzymuje: 0.5 x 1 + 0.5 x 1.90 = 0.5 + 0.95 = 1.45.

Powyżej/Poniżej

Co oznaczają typy Powyżej/Poniżej?

Zaklady Powyżej/Poniżej są tutaj wymienione, ponieważ w dużym stopniu przypominają handicapy. W zakładach tych określamy łączną liczbę goli/punktów/biegów/setów zdobytych w danym spotkaniu. Na przykład w przypadku piłki nożnej kurs 2.1 będzie określał łączną liczbę bramek przekraczającą 2,5. Natomiast w futbolu amerykańskim bukmacher zaoferuje nam kurs 1.90 na łączną liczbę punktów powyżej 35 itd.

Handicapy lub zakłady Powyżej/Poniżej mogą zakończyć się brakiem rozstrzygnięcia, kiedy próg zakładu jest liczbą całkowitą, na przykład: w futbolu amerykańskim Powyżej/Poniżej z łączną liczbą 35 punktów. W takiej sytuacji mamy do czynienia ze zwrotem stawki.

Handicapy oraz Powyżej/Poniżej są takie same

Podobieństwo pomiędzy handicapami i zakładami Powyżej/Poniżej jest bardzo zauważalne, jeśli zdać sobie sprawę z tego, że handicapy to proste zakłady Powyżej/Poniżej, gdzie liczbą określającą Powyżej/Poniżej jest różnica w bramkach/punktach pomiędzy dwoma uczestnikami.